where objects fall away - opening reception

where objects fall away  - opening reception

De foto’s van Raymond Meeks (Columbia, Ohio, 1963) liggen in het verlengde van zijn leven en gezin. Hij maakt beelden die door hun pure oprechtheid beklijven. Delicaat, persoonlijk en van een ontroerende schoonheid. Meeks weet een universeel aansprekend verhaal te vertellen met wat zich in de directe omgeving afspeelt. Daarvoor zijn geen lange reizen nodig of grote maatschappelijke thema’s. Thuis, achter de keukendeur, liggen een achttal camera’s binnen handbereik. Die bieden hem een grote variëteit aan lenzen, kleurgebruik en beeldformaten. Dat brede pallet aan technieken en expressiemiddelen geven zijn foto’s een fascinerende urgentie. Alsof hij de eerste de beste camera ter hand nam om het moment niet te missen. Meeks’ foto’s zijn zorgvuldig en mooi gecomponeerd, maar hebben tegelijk iets directs, iets van dringende noodzaak. Zijn gevoel voor verwondering is onmiskenbaar. Meeks gebruikt zijn eigen buurt en gezin als metafoor; plekken en personen die hem vertrouwd zijn en waarmee hij een verstandhouding ontwikkeld heeft.

Read More